Аренда Автомобиля Турция | Прокат Авто Турция - JETOTO
Информация о компании
Информация об автомобиле
Lokasyon Хатай / Аэропорт (HTY)
Тел. 1 0(532) 737 78 86
Тел. 2 0(326) 221 12 32
Мобильный Тел 0(532) 725 48 89
Добавить в избранное

Fiat / Linea

Добавить в избранное Поделиться
Год выпуска модели 2015
Тип коробки передач Ручной
Вид топлива Дизель
Цвет Белый
Количество дверей 5
Количество пассажиров 5
Минимальный срок водительских прав 3 лет
Минимальный возраст водителя 21
Дневной Километраж 300
ABS Нет
4x4 Нет
VIP автомобиль / VIP услуга Нет
Бронированный автомобиль Нет
Автомобиль может выезжать за границу Нет
Топливный бак при передаче Пустой бак
Дата обновления объявления 21.04.2015
Нажмите на картинку для увеличения изображения.

Цены посуточной аренды

Сколько дней
TL / День
1
80
2
75
3
70
4
70
5
70
6
70
7
70
8
65
9
65
10
65
11
65
12
65
13
65
14
65
15
65
Сколько дней
TL / День
16
60
17
60
18
60
19
60
20
60
21
55
22
55
23
55
24
55
25
55
26
50
27
50
28
50
29
50
30
50

Цена пакета выходного дня

Время начала
Пятница: 17:00
Время окончания
Понед: 17:00
Цена
220 TL

Места передачи транспортных средств на территории города

Места возврата авто за пределами города.

Услуга в одну сторону не предоставляется.
Каско Rent a Car - ДТП (CDW)
Обязательное Страхование Трафик
Передача в аэропорту
Все налоги включены
Страх.шин, стекол и фар (TWH)
12 TL
Полное страхов. - ДТП (Top Cover)
20 TL
Шофер
80 TL

Hatay havalimanı lokasyonunda kiralayabileceğiniz Fiat Linea Dizel Manuel Vites 2015

Diğer araçlarımız için www.hatayhavalimanirentacar.com

GENEL KOŞULLAR

1- Kiralayan; mülkiyetinde bulunan aracı, aşağıda belirtilen koşullara uyulması şartıyla, kiracıya, önceden saptanan süre için vermiştir. Kiracı, bu ekle sözleşmede yazılı gün ve saatte, aynı şekilde, aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir. Kira süresini; en az 24 saat öncesinden haber verip, kiralayanın muvafakatini almak ve kira depozitine gerekli miktarı eklemek kaydıyla uzatabilir.

2- Kiracı, aracı aşağıda belirtilen durumlarda kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.a.T.C. kanunlarınca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde, a. Başka bir aracı veya romorkü çekmekte veya itmekte b. Yarış hız tayini, ralli, denemeler, motorlu sporlarda c. Normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda d. Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınmasında, e. Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında, f. Ödeme şekli ne olursa olsun, ivaz karşılığında, yolcu ve mal taşımada

 3- Sözleşmenin düzenlendiği sırada, kiracının 21 yaşını doldurmuş olması, en az iki yıllık, geçerli ehliyetini ibrazı gerekir.

4- Kiracı; kiralayanın onayı olmaksızın, aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz. Bu durumda kiracı aracı kullanacak üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirmeye ve kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu kontratın tüm koşullarına tamamen uymasını sağlamaya mecburdur. Aracı kullanan kişiler, kontratta imzaları olmasa dahi kiracı ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.

 5- Kiracı; Bu sözleşmede belirtilen ikametgah adresinin doğruluğunu beyanla, bu adresteki her hangi bir değişikliği kiralayana derhal yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde sözleşmede yazılı adresine yapılacak gerek idari gerekse hukuki tebligatların geçerli sayılacağını ve tebliğ konusunda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını taahhüd eder.

 6- Kiracı, seyir dışında aracı trafik kurallarına uygun ve güvenliğini sağlayacak biçimde emniyetli bir yerde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür.

7- Kiracı, aracı kiralayana teslim anında, araca ait resmi belgeleri (Trafik belgesi, Tescil belgesi, Sigorta, Plakalar) iade edilmediğinde bunların teminine kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi, kaybı halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri de demekle yükümlüdür.

8- Aracın; herhangi bir olay nedeniyle, kiracının; kusuru olsun ya da olmasın, yetkili makamlarca müsaderesi veya el konması halinde geri alınması için yapılacak olan her türlü girişime ilişkin harcamalar bedeli, kiracı tarafından kiralayana nakten ve defaten ödenir.

 9- Trafik cezaları ve aracın trafikçe çekilmesi sırasında meydana gelecek hasar kiracıya ait olup, aracın trafikçe alıkonulması durumunda bu süre kiralama süresine dahil edilir.

10- Kiracı aracın kiralayana iadesinden sonra araçta bırakılan herhangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından doğacak herhangi bir sorumluluktan, bunlarla ilgili masraflarda dahil kiralayanı peşinen ibra etmiştir.

11- Kiralayan; aracın üretimini yapmadığından, vasıtanın ve yedek parçalarının mekanik veya imalat hatasından meydana gelebilecek kaza, herhangi bir kayıp ve sakatlıktan sorumlu tutulamaz.

12- Kiralayanın yazılı izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz.

13- Kiracı, hiçbir şekilde bu sözleşmede doğan hakları, aracın içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve terhin edemez. Bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz.

14- Her durumda kiracı ve kiralayan, üçüncü şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarının takibinden birbirlerine gerekli kolaylıkları gösterip, hakları oranında birbirlerine vekalet vermek ve de dava haklarının temlik etmek zorunda olup, yargılama giderleri bu oran dahilinde paylaşılır.

15- Kiracı, kira kontratında belirtilen şahsi bilgilerinin kiralayanın şahsi dosyasında saklanmasına, ayrıca kiranın zamanında ödenmesine, aracın zamanında teslim edilmesi gibi sözleşmeye aykırı durumlarda, adının uyarı listesine yazılmasına peşinen muvafakat eder.

16- Kiralayan; kiracının belirtilen şartlardan her hangi birine uyulmaması durumunda cezai yollara başvurmaya tedbir veya hüküm istihsaline hacet kalmaksızın. Aracın derhal geri alabilir dilerse peşin verilmiş kira bedelini irad kaydedebilir.

17- Kiralayan; bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesh edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.

18- Benzin ücreti kiracıya aittir.

19- BAKIM: Kiracı; kira süresi içinde, aracın yağını, suyu ve lastik havalarını kontrol etmekle yükümlüdür. Kiracı: kira süresi içinde vasıtanın periyodik bakımlarının, yağ değişimi ve benzeri gibi kiralayanın en yakın bürosuna baş vurarak ücretsiz yaptıracaktır. Bunun mümkün olmadığı hallerde akımı yetkili servis istasyonunda yaptıracak masrafları kiralayanın adına alacağı fatura karşılığında kendisine iade edilecektir.

20- TAMİRAT: Normal kullanma ve eskime sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralaya aittir. Normal kullanım harici, ihmal ve hatalı kullanım sonucu (yağsız, susuz kullanım, donma, lastik yarılması gibi) yapılacak tamirat, parça ve lastik masrafları ile aracın hareket etmemiş durumunda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları ve geçerli tarife üzerinden hesaplanarak aracın işten kalma ücreti kiracıya aittir. Acil durumlarda gerekebilecek acil onarımlar, REKABET ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİ ne bildirilip onayı alınarak yaptırılır, masrafları kiralayanın adına aldığı fatura karşılığında kiracıya iade edilir.

21- Taraflar arasında azılı olarak kararlaştırılmadıkça bu şartlardaki herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür.

22- Kiracı ile kiralayan arasındaki anlaşmazlıkla HATAY Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde, T.C. Kanunlarına göre çözümlenecektir.

23- ÖDEME: Kiracı: geçerli fiat tarifesindeki kira bedelleri ile bahsi geçen vergi ve diğer masrafları online ödeme sistemi üzerinden kredi kartı ile gerçekleştirir. Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarihte geçerli tarifeye göre yaklaşık kira tutarı üzerinden depozit alınır. Bu depozito kiralama bitiminde saptanacak kesin hesap sonucuna göre tasfiye edilir. Kiracı bu sözleşme ile tahakkuk edecek borçlarından mahsup edemez. Ödemeler nakden ve defaten yapılır. Kiracı gecikmelerde, ödenmeyen miktar üzerinden, yıllık vadeli mevduata uygulanan faizi ödemeyi bile itiraz kabul ve taahhüt eder. Bir günlük kira 24 saat, haftalık veya aylık kira süreleri ise 7 ve 30 gün üzerinden hesap edilir. 3 saati geçen gecikmeler tam gün olarak hesaplanır.

24- Kiracı, aracın teslim alındığı anda kendisine ait geçerli bir kredi kartını Kiralayan' a bildirmek zorundadır. Kiracı, kiralama süresinde oluşabilecek her nevi trafik cezası, park cezası, ücretli otoyol geçiş cezaları, araçta oluşabilecek maddi hasar ve eksikliklerin bu karttan tahsil edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

SİGORTA

A) Kiralanan araçlar; Karayolları Trafik Yasası uyarınca zarar gören üçüncü şahıslara karşı, yasal poliçe sınırları içinde Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalanmıştır. Kiralayan; üçüncü şahıslara zarar veren kazalar sonucu oluşacak sorumluluğu, her araç için yaptırılmış. Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası teminat kapsamı hadleri halinde kalmak şartı ile, sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kapsamı hadleri dahilinde kalmak şartı ile, sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kiracıya ait olup, kiralayan, kiracıya rücu hakkını mahfuz tutar.

 B) Kiracı kiraladığı aracın çalışmasından veya her türlü kaza sonucu uğrayacağı zararlardan, aracın kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamalarından ve aracın tamir süresince kalma ücretinden itirazsız sorumludur.

C) Ancak: kiranın başlangıcında belirlenen hasar muafiyet pirimini ödemeyi kabul eden kiracı, aşağıda belirtilen şartları yerine getirdiği takdirde bu sorumluluklardan kurtulur.

a- Kiracı ve yetkili sürücü; doktor raporu ile saptanmış engelleyici durumu yoksa, kaza yerinde gereken güvenlik önlemlerini alacak, hasarlı araca her şekilde olursa olsun müdahale etmeyecek, ilgili kişi ve tanıkların isim adreslerini tespit edecek, kazayı kiralayan ve en yakın görevlilerine derhal haber verecektir.

 b- Sorumluluk ve suçun takdiri yetkili makamlara ait olduğundan, ifadesinde sadece olayın oluş tarzını anlatacak peşinen suçu ve sorumluluğu kabullenmeyecektir.

 c- Kiracı; kazanın olduğu en yakın yere en yakın yetkili makamdan alınmış (Trafik Polisi veya Jandarma) Trafik Kazası Tespit Tutanağı’nı alkol raporunu, şahit isim ve adreslerini, en geç 48 saat içinde kiralayana teslim edecektir.

 d- Çalınma halinde, kiracı, derhal en yakın polis veya jandarma karakoluna ve kiralayana haber verecektir.

 

TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER

1- Kaza ve alkol raporunun olmadığı durumlar

2- Kazanın sözleşmede adı yazılı olmayan bir sürücünün yönetiminde meydana gelmesi durumu

3- Sürücünün kaza sırasında alkol veya uyuşturucu etkisi altında olduğu durumlar

 4- Sürücünün geçerli ehliyete sahip olmadığı durumlar

5- Trafik kurallarının ihlali ve aşırı hız dolayısıyla meydana gelen kazalar

- Sürücünün 0 kusurlu olduğu durumlar

7- Kira sözleşmesinde belirtilen süre dışında meydana gelen kaza ve hasarlar

 8- Başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesi, itilmesi, yüklenerek taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar,

 9- Aracın, yarış, hız tayini, ralli denemeleri, motorlu sporlar sırasında veya normal trafiğe kapalı, uygun olmayan yollarda kullanılması sırasında meydana gelecek kazalar hasarlar

10- Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar

11- Sigara ve emsali yakıcı maddenin tesiri ile alevli bir yangın başlangıcı olmaksızın husule gelen yanıklar

12- Aracın döşemesinde meydana gelecek yanık ve lekeler

13- Hatalı kullanımdan meydana gelecek lastik yarılmaları, teminat dışında olup, bu durumlarda meydana gelecek hasarlardan tamamen kiracı sorumludur.

14- Kendisine atfı kabul olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan tahsil edemediği zarar için ve aracın işten kalma tazminatı için kiracıya rücu hakkına sahiptir.

Online Ödeme Sistemimizi Kullanarak Yapılan Rezervasyonlarda İptal – İade Koşulları

İptal ve İade:
Ödemesi online olarak gerçekleşmiş bir rezervasyonun iptali için rez@hatayhavalimanirentacar.com adresine iptal talebinizi iletmeniz gerekmektedir .İptal rezervasyon üzerinde yazılı araç alış tarihinden 48 saat ve üzerinde bir süre öncesinde yapılmış ise herhangi bir hizmet-iptal bedeli alınmadan rezervasyon tutarı müşterimizin kredi kartına iade edilir. İptal 48 saat altında bir zaman diliminde yapılmış ise rezervasyon tutarından aracın 1 günlük kira bedeli düşülerek müşterimize iade edilir.
Rezervasyon aşamasında kullanılan kartın ve kart hamilinin kiralama başlangıcında ofiste olması ve kira anlaşmasını imzalaması zorunludur. İnternet üzerinden online ödemeli olarak yapılan rezervasyonlarda işlem yapılan kart ve kart sahibi olmadan, ofiste kira anlaşması açılmaz, herhangi bir işlem yapılmaz.
Rezervasyonda Değişiklik:
Ödemesi online olarak yapılan rezervasyonda değişiklik yapılamamaktadır. Değişiklik yapılmak istenmesi durumunda orjinal rezervasyonun iptali gerekmektedir ve yukarıda yazılı iptal - iade koşulları geçerlidir. İptalin ardından istenilen değişikliğe göre yeni ön ödemeli rezervasyon yapılabilir.

Erken Bırakışta Kullanılmayan Günler:
Kiralamanın başlamasından ardından aracın rezervasyon formunda belirtilen tarih aralığından önce iadesi durumunda kullanılmayan günler için iade yapılmaz. Rezervasyon yapılmış olmasına rağmen müşterimizin aracı rezervasyon formunda belirtilen tarih ve saatte almaması durumunda tahsil edilmiş olan ücretin P si iade edilir.1 günlük rezervasyonlarda herhangi bir iade yapılmaz.
Araç Kiralama Süresinin Uzaması:
Rezervasyon ile yapılan bir kiralamada, kiralama süresinin rezervasyon formunda belirtilen dönüş tarihini aşması durumunda, kira anlaşması uzatıldığında oluşacak ilave bedel kiralama başlangıcında müşterimizin ibraz ettiği kredi kartından, uzama günlerinin yapıldığı tarihte geçerli liste fiyatlarından tahsil edilir.

Gizlilik ve Güvenlik Politikamız

Sizden isminizi, telefon numaranızı ve e-mail adresinizi ,Tc. yada vergi numaranızı istiyoruz. Bu bilgiler sizin rezervasyonunuzu gerçekleştirirken, isteklerinizle ilgili bir sorunumuz olduğunda sizinle temasa geçerken veya size rezervasyonunuzun elektronik konfirmasyonunu gönderirken ve adınıza fatura düzenlerken bize yardımcı oluyor. Bu bilgileri yasal merciler tarafından tebliğ edilmiş bir durum olmadıkça , hiçbir şekilde 3. şahıs ve kurumlarla paylaşmıyoruz.


Sitemizi ziyaret ettiğinizde IP adresinizi kaydediyoruz. Bu adres yalnızca sizin Internet Servis Sağlayıcınızı ( ISP ) tanımlar ve sizin şahsınızla ilgili herhangi bir bilgi içermez. Bu bilgiyi web sitemizin trafiğinin kaynağını daha iyi takip edebilmek için kullanıyoruz.


Kredi kartı detayları vb. güvenlik gerektiren bilgiler gerekli olduğunda Secure Socket Layer (SSL) adı verilen şifreleme teknolojisini kullanıyoruz. Bu şifreleme yöntemi sayesinde bilgilerinizin gizliliğini korumuş oluyoruz. İnternet sitemizde çerez kullanmıyoruz.

Herhangi bir on-line ankete katıldığınızda belli kişisel bilgiler,örneğin yaşınız ve/veya geliriniz gibi demografik bilgiler vermeniz istenebilir. Bu bilgilerin isterseniz tamamını verebilir veya hiçbirini vermeyebilirsiniz. Bu anketlerin sonuçları sitemizin özelliklerini ve kullanılabilirliğini geliştirmek amacıyla kullanılacaktır.

 

залог

Наличные
Нет
Заранее данный акцепт
Нет
Вексель
Нет

Варианты оплаты

Наличные
Нет
Кредитная карта
Нет
Оплата в рассрочку
Нет
Банковский перевод
Нет
Оплата онлайн
Нет
hatay antakya
Аэропорт (HTY) / Хатай
hatay antakya
Аэропорт (HTY) / Хатай
Fiat / Linea
Поделиться
Rekar Araç Kiralama Hatay
Год выпуска модели 2015
Тип коробки передач Ручной
Вид топлива Дизель
Цвет Белый
Количество дверей 5
Количество пассажиров 5
Минимальный срок водительских прав 3 лет
Минимальный возраст водителя 21
Дневной Километраж 300
Ежедневная цена 80 TL
Недельная цена 70 TL
15 Ежедневная цена 65 TL
Месячная цена 50 TL
Стоимость выходного дня 220 TL
ABS Нет
4x4 Нет
VIP автомобиль / VIP услуга Нет
Бронированный автомобиль Нет
Автомобиль может выезжать за границу Нет
Топливный бак при передаче Пустой бак
Дата обновления объявления 21.04.2015
Другие объявления
Места передачи транспортных средств на территории города
Места возврата авто за пределами города.
Услуга в одну сторону не предоставляется.
Каско Rent a Car - ДТП (CDW)
Обязательное Страхование Трафик
Передача в аэропорту
Все налоги включены
Страх.шин, стекол и фар (TWH)
12 TL
Полное страхов. - ДТП (Top Cover)
20 TL
Шофер
80 TL

Hatay havalimanı lokasyonunda kiralayabileceğiniz Fiat Linea Dizel Manuel Vites 2015

Diğer araçlarımız için www.hatayhavalimanirentacar.com

GENEL KOŞULLAR

1- Kiralayan; mülkiyetinde bulunan aracı, aşağıda belirtilen koşullara uyulması şartıyla, kiracıya, önceden saptanan süre için vermiştir. Kiracı, bu ekle sözleşmede yazılı gün ve saatte, aynı şekilde, aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir. Kira süresini; en az 24 saat öncesinden haber verip, kiralayanın muvafakatini almak ve kira depozitine gerekli miktarı eklemek kaydıyla uzatabilir.

2- Kiracı, aracı aşağıda belirtilen durumlarda kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.a.T.C. kanunlarınca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde, a. Başka bir aracı veya romorkü çekmekte veya itmekte b. Yarış hız tayini, ralli, denemeler, motorlu sporlarda c. Normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda d. Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınmasında, e. Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında, f. Ödeme şekli ne olursa olsun, ivaz karşılığında, yolcu ve mal taşımada

 3- Sözleşmenin düzenlendiği sırada, kiracının 21 yaşını doldurmuş olması, en az iki yıllık, geçerli ehliyetini ibrazı gerekir.

4- Kiracı; kiralayanın onayı olmaksızın, aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz. Bu durumda kiracı aracı kullanacak üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirmeye ve kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu kontratın tüm koşullarına tamamen uymasını sağlamaya mecburdur. Aracı kullanan kişiler, kontratta imzaları olmasa dahi kiracı ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.

 5- Kiracı; Bu sözleşmede belirtilen ikametgah adresinin doğruluğunu beyanla, bu adresteki her hangi bir değişikliği kiralayana derhal yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde sözleşmede yazılı adresine yapılacak gerek idari gerekse hukuki tebligatların geçerli sayılacağını ve tebliğ konusunda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını taahhüd eder.

 6- Kiracı, seyir dışında aracı trafik kurallarına uygun ve güvenliğini sağlayacak biçimde emniyetli bir yerde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür.

7- Kiracı, aracı kiralayana teslim anında, araca ait resmi belgeleri (Trafik belgesi, Tescil belgesi, Sigorta, Plakalar) iade edilmediğinde bunların teminine kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi, kaybı halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri de demekle yükümlüdür.

8- Aracın; herhangi bir olay nedeniyle, kiracının; kusuru olsun ya da olmasın, yetkili makamlarca müsaderesi veya el konması halinde geri alınması için yapılacak olan her türlü girişime ilişkin harcamalar bedeli, kiracı tarafından kiralayana nakten ve defaten ödenir.

 9- Trafik cezaları ve aracın trafikçe çekilmesi sırasında meydana gelecek hasar kiracıya ait olup, aracın trafikçe alıkonulması durumunda bu süre kiralama süresine dahil edilir.

10- Kiracı aracın kiralayana iadesinden sonra araçta bırakılan herhangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından doğacak herhangi bir sorumluluktan, bunlarla ilgili masraflarda dahil kiralayanı peşinen ibra etmiştir.

11- Kiralayan; aracın üretimini yapmadığından, vasıtanın ve yedek parçalarının mekanik veya imalat hatasından meydana gelebilecek kaza, herhangi bir kayıp ve sakatlıktan sorumlu tutulamaz.

12- Kiralayanın yazılı izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz.

13- Kiracı, hiçbir şekilde bu sözleşmede doğan hakları, aracın içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve terhin edemez. Bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz.

14- Her durumda kiracı ve kiralayan, üçüncü şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarının takibinden birbirlerine gerekli kolaylıkları gösterip, hakları oranında birbirlerine vekalet vermek ve de dava haklarının temlik etmek zorunda olup, yargılama giderleri bu oran dahilinde paylaşılır.

15- Kiracı, kira kontratında belirtilen şahsi bilgilerinin kiralayanın şahsi dosyasında saklanmasına, ayrıca kiranın zamanında ödenmesine, aracın zamanında teslim edilmesi gibi sözleşmeye aykırı durumlarda, adının uyarı listesine yazılmasına peşinen muvafakat eder.

16- Kiralayan; kiracının belirtilen şartlardan her hangi birine uyulmaması durumunda cezai yollara başvurmaya tedbir veya hüküm istihsaline hacet kalmaksızın. Aracın derhal geri alabilir dilerse peşin verilmiş kira bedelini irad kaydedebilir.

17- Kiralayan; bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesh edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.

18- Benzin ücreti kiracıya aittir.

19- BAKIM: Kiracı; kira süresi içinde, aracın yağını, suyu ve lastik havalarını kontrol etmekle yükümlüdür. Kiracı: kira süresi içinde vasıtanın periyodik bakımlarının, yağ değişimi ve benzeri gibi kiralayanın en yakın bürosuna baş vurarak ücretsiz yaptıracaktır. Bunun mümkün olmadığı hallerde akımı yetkili servis istasyonunda yaptıracak masrafları kiralayanın adına alacağı fatura karşılığında kendisine iade edilecektir.

20- TAMİRAT: Normal kullanma ve eskime sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralaya aittir. Normal kullanım harici, ihmal ve hatalı kullanım sonucu (yağsız, susuz kullanım, donma, lastik yarılması gibi) yapılacak tamirat, parça ve lastik masrafları ile aracın hareket etmemiş durumunda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları ve geçerli tarife üzerinden hesaplanarak aracın işten kalma ücreti kiracıya aittir. Acil durumlarda gerekebilecek acil onarımlar, REKABET ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİ ne bildirilip onayı alınarak yaptırılır, masrafları kiralayanın adına aldığı fatura karşılığında kiracıya iade edilir.

21- Taraflar arasında azılı olarak kararlaştırılmadıkça bu şartlardaki herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür.

22- Kiracı ile kiralayan arasındaki anlaşmazlıkla HATAY Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde, T.C. Kanunlarına göre çözümlenecektir.

23- ÖDEME: Kiracı: geçerli fiat tarifesindeki kira bedelleri ile bahsi geçen vergi ve diğer masrafları online ödeme sistemi üzerinden kredi kartı ile gerçekleştirir. Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarihte geçerli tarifeye göre yaklaşık kira tutarı üzerinden depozit alınır. Bu depozito kiralama bitiminde saptanacak kesin hesap sonucuna göre tasfiye edilir. Kiracı bu sözleşme ile tahakkuk edecek borçlarından mahsup edemez. Ödemeler nakden ve defaten yapılır. Kiracı gecikmelerde, ödenmeyen miktar üzerinden, yıllık vadeli mevduata uygulanan faizi ödemeyi bile itiraz kabul ve taahhüt eder. Bir günlük kira 24 saat, haftalık veya aylık kira süreleri ise 7 ve 30 gün üzerinden hesap edilir. 3 saati geçen gecikmeler tam gün olarak hesaplanır.

24- Kiracı, aracın teslim alındığı anda kendisine ait geçerli bir kredi kartını Kiralayan' a bildirmek zorundadır. Kiracı, kiralama süresinde oluşabilecek her nevi trafik cezası, park cezası, ücretli otoyol geçiş cezaları, araçta oluşabilecek maddi hasar ve eksikliklerin bu karttan tahsil edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

SİGORTA

A) Kiralanan araçlar; Karayolları Trafik Yasası uyarınca zarar gören üçüncü şahıslara karşı, yasal poliçe sınırları içinde Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalanmıştır. Kiralayan; üçüncü şahıslara zarar veren kazalar sonucu oluşacak sorumluluğu, her araç için yaptırılmış. Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası teminat kapsamı hadleri halinde kalmak şartı ile, sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kapsamı hadleri dahilinde kalmak şartı ile, sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kiracıya ait olup, kiralayan, kiracıya rücu hakkını mahfuz tutar.

 B) Kiracı kiraladığı aracın çalışmasından veya her türlü kaza sonucu uğrayacağı zararlardan, aracın kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamalarından ve aracın tamir süresince kalma ücretinden itirazsız sorumludur.

C) Ancak: kiranın başlangıcında belirlenen hasar muafiyet pirimini ödemeyi kabul eden kiracı, aşağıda belirtilen şartları yerine getirdiği takdirde bu sorumluluklardan kurtulur.

a- Kiracı ve yetkili sürücü; doktor raporu ile saptanmış engelleyici durumu yoksa, kaza yerinde gereken güvenlik önlemlerini alacak, hasarlı araca her şekilde olursa olsun müdahale etmeyecek, ilgili kişi ve tanıkların isim adreslerini tespit edecek, kazayı kiralayan ve en yakın görevlilerine derhal haber verecektir.

 b- Sorumluluk ve suçun takdiri yetkili makamlara ait olduğundan, ifadesinde sadece olayın oluş tarzını anlatacak peşinen suçu ve sorumluluğu kabullenmeyecektir.

 c- Kiracı; kazanın olduğu en yakın yere en yakın yetkili makamdan alınmış (Trafik Polisi veya Jandarma) Trafik Kazası Tespit Tutanağı’nı alkol raporunu, şahit isim ve adreslerini, en geç 48 saat içinde kiralayana teslim edecektir.

 d- Çalınma halinde, kiracı, derhal en yakın polis veya jandarma karakoluna ve kiralayana haber verecektir.

 

TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER

1- Kaza ve alkol raporunun olmadığı durumlar

2- Kazanın sözleşmede adı yazılı olmayan bir sürücünün yönetiminde meydana gelmesi durumu

3- Sürücünün kaza sırasında alkol veya uyuşturucu etkisi altında olduğu durumlar

 4- Sürücünün geçerli ehliyete sahip olmadığı durumlar

5- Trafik kurallarının ihlali ve aşırı hız dolayısıyla meydana gelen kazalar

- Sürücünün 0 kusurlu olduğu durumlar

7- Kira sözleşmesinde belirtilen süre dışında meydana gelen kaza ve hasarlar

 8- Başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesi, itilmesi, yüklenerek taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar,

 9- Aracın, yarış, hız tayini, ralli denemeleri, motorlu sporlar sırasında veya normal trafiğe kapalı, uygun olmayan yollarda kullanılması sırasında meydana gelecek kazalar hasarlar

10- Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar

11- Sigara ve emsali yakıcı maddenin tesiri ile alevli bir yangın başlangıcı olmaksızın husule gelen yanıklar

12- Aracın döşemesinde meydana gelecek yanık ve lekeler

13- Hatalı kullanımdan meydana gelecek lastik yarılmaları, teminat dışında olup, bu durumlarda meydana gelecek hasarlardan tamamen kiracı sorumludur.

14- Kendisine atfı kabul olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan tahsil edemediği zarar için ve aracın işten kalma tazminatı için kiracıya rücu hakkına sahiptir.

Online Ödeme Sistemimizi Kullanarak Yapılan Rezervasyonlarda İptal – İade Koşulları

İptal ve İade:
Ödemesi online olarak gerçekleşmiş bir rezervasyonun iptali için rez@hatayhavalimanirentacar.com adresine iptal talebinizi iletmeniz gerekmektedir .İptal rezervasyon üzerinde yazılı araç alış tarihinden 48 saat ve üzerinde bir süre öncesinde yapılmış ise herhangi bir hizmet-iptal bedeli alınmadan rezervasyon tutarı müşterimizin kredi kartına iade edilir. İptal 48 saat altında bir zaman diliminde yapılmış ise rezervasyon tutarından aracın 1 günlük kira bedeli düşülerek müşterimize iade edilir.
Rezervasyon aşamasında kullanılan kartın ve kart hamilinin kiralama başlangıcında ofiste olması ve kira anlaşmasını imzalaması zorunludur. İnternet üzerinden online ödemeli olarak yapılan rezervasyonlarda işlem yapılan kart ve kart sahibi olmadan, ofiste kira anlaşması açılmaz, herhangi bir işlem yapılmaz.
Rezervasyonda Değişiklik:
Ödemesi online olarak yapılan rezervasyonda değişiklik yapılamamaktadır. Değişiklik yapılmak istenmesi durumunda orjinal rezervasyonun iptali gerekmektedir ve yukarıda yazılı iptal - iade koşulları geçerlidir. İptalin ardından istenilen değişikliğe göre yeni ön ödemeli rezervasyon yapılabilir.

Erken Bırakışta Kullanılmayan Günler:
Kiralamanın başlamasından ardından aracın rezervasyon formunda belirtilen tarih aralığından önce iadesi durumunda kullanılmayan günler için iade yapılmaz. Rezervasyon yapılmış olmasına rağmen müşterimizin aracı rezervasyon formunda belirtilen tarih ve saatte almaması durumunda tahsil edilmiş olan ücretin P si iade edilir.1 günlük rezervasyonlarda herhangi bir iade yapılmaz.
Araç Kiralama Süresinin Uzaması:
Rezervasyon ile yapılan bir kiralamada, kiralama süresinin rezervasyon formunda belirtilen dönüş tarihini aşması durumunda, kira anlaşması uzatıldığında oluşacak ilave bedel kiralama başlangıcında müşterimizin ibraz ettiği kredi kartından, uzama günlerinin yapıldığı tarihte geçerli liste fiyatlarından tahsil edilir.

Gizlilik ve Güvenlik Politikamız

Sizden isminizi, telefon numaranızı ve e-mail adresinizi ,Tc. yada vergi numaranızı istiyoruz. Bu bilgiler sizin rezervasyonunuzu gerçekleştirirken, isteklerinizle ilgili bir sorunumuz olduğunda sizinle temasa geçerken veya size rezervasyonunuzun elektronik konfirmasyonunu gönderirken ve adınıza fatura düzenlerken bize yardımcı oluyor. Bu bilgileri yasal merciler tarafından tebliğ edilmiş bir durum olmadıkça , hiçbir şekilde 3. şahıs ve kurumlarla paylaşmıyoruz.


Sitemizi ziyaret ettiğinizde IP adresinizi kaydediyoruz. Bu adres yalnızca sizin Internet Servis Sağlayıcınızı ( ISP ) tanımlar ve sizin şahsınızla ilgili herhangi bir bilgi içermez. Bu bilgiyi web sitemizin trafiğinin kaynağını daha iyi takip edebilmek için kullanıyoruz.


Kredi kartı detayları vb. güvenlik gerektiren bilgiler gerekli olduğunda Secure Socket Layer (SSL) adı verilen şifreleme teknolojisini kullanıyoruz. Bu şifreleme yöntemi sayesinde bilgilerinizin gizliliğini korumuş oluyoruz. İnternet sitemizde çerez kullanmıyoruz.

Herhangi bir on-line ankete katıldığınızda belli kişisel bilgiler,örneğin yaşınız ve/veya geliriniz gibi demografik bilgiler vermeniz istenebilir. Bu bilgilerin isterseniz tamamını verebilir veya hiçbirini vermeyebilirsiniz. Bu anketlerin sonuçları sitemizin özelliklerini ve kullanılabilirliğini geliştirmek amacıyla kullanılacaktır.

 

залог

Наличные
Нет
Заранее данный акцепт
Нет
Вексель
Нет

Варианты оплаты

Наличные
Нет
Кредитная карта
Нет
Оплата в рассрочку
Нет
Банковский перевод
Нет
Оплата онлайн
Нет