Mietwagen Türkei | Billiger Autovermietung in Türkei - JETOTO
Unternehmensangaben
Fahrzeugangaben
Lokasyon Izmir / Izmir Flughafen
Tel 1 0(232) 252 49 82
Tel 2 0(232) 252 45 48
GSM 0(535) 795 31 83
Firma zu Favoriten Hinzufügen

Fiat / Egea

Zu Favoriten Hinzufügen Aktie
Modelljahr 2017
Getriebeart Manuell
Brennstoffart Diesel
Farbe Weiß
Anzahl der Türen 5
Sitzplätze 5
Min. Führerscheins 2 Jahr
Minimumalter des Fahrers 21
Begrenzte tägliche Km 250
ABS Ja
4x4 Nein
VIP-Service Nein
Panzerwagen Nein
Das Fahrzeug darf ins Ausland gebracht werden Nein
Zustand des Brennstofftanks Leer
Aktualisierungsdatum 19.01.2019
Klicken Sie auf das Bild um es groß anzuzeigen.

Mietpreise pro Tag

Mietzeitraum
TL / Tag
1
150
2
140
3
130
4
110
5
110
6
110
7
115
8
112
9
110
10
110
11
108
12
107
13
106
14
105
15
104
Mietzeitraum
TL / Tag
16
103
17
102
18
101
19
100
20
100
21
100
22
100
23
100
24
100
25
100
26
100
27
100
28
100
29
100
30
100

Wochenend-Paket Preis

Startzeit
Freitag: 17:00
Endzeit
Montag: 10:00
Preis
350 TL

Einwegmieten (Außerhalb der Stadt) Rückgabeorte

Keine Dienstleistung für eine einzige Richtung.
Autovermietung Kfz-Versicherung (CDW)
Obligatorische Versicherung Verkehr
Personenunfallversicherung (PAI)
Einzellebenversicherung
Haftpflichtversicherung für Dritte (TPL)
Einschließlich aller Steuern
Reifen-Glas-Scheinwerfer Vers. (TWH)
5 TL
Abgabe am Flughafen
110 TL
Abgabe am Busbahnhof
20 TL
Abgabe zur Adresse
20 TL
Zusätzliche Fahrer
15 TL
Baby/Kindersitz
3 TL
Navigation
5 TL
HGS (Autobahn Pass-System)
1 TL

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ KOŞULLARI

 • Kiralayan;mülkiyetinde bulunan aracı belirtilen koşullara uyması şartıyla,kiracıya önceden belirlenen süre için vermiştir.Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla,aracı hasarsız,faal vaziyette ve tüm belgeleri yedek lastiği ve avadanlıkları ile teslim aldığı,aksine bir anlaşmaya varılmadıysa sözleşmede belirtilen gün ve saatte aynı şekilde teslim aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir.
 • Bir günlük kira süresi 24 saat,haftalık ve aylık kira süresi ise 7 ve 30 gün üzerinden hesap edilir.Kiracı,geçerli fiyat tarifesindeki kira bedeli ile kiralama sırasında ortaya çıkabilecek ücretleri ve kanunen uygulanan vergileri ödemeyi kabul eder.kiracı kira bedelini sözleşmede öngörülen şekilde peşin olarak,nakden ve defaten ödeyecektir.Kiracı gecikmelerde ödenmeyen miktarlar üzerinden,yıllık vadeli mevzuata uygulanan en yüksek faizi ödemeyi itirazsız kabul ve taahhüt eder.Kira süresi en az 24 saat öncesinden haber verilerek,kiralayanın muvafakati ve uzatılacak kira süresine karşılık gelen kira bedeli firmamızın banka hesabına peşin olarak yatırılmak suretiyle uzatılabilecektir.Kiracı gecikmelerde 3 saate adar saatlik ücret,3 saati geçirdiğinde tam günlük ücret ödeyecektir.
 • Kiracı aracı aşağıdaki durumlarda kullanamyacağını kabul ve taahhüt eder.
 • a)T.C. kanunlarınca taşınması suç sayılan her türlü emtianın taşınması ve diğer kanuna aykırı işlerde,
 • b)Başka bir aracı veya römorkü çekmekte veya itmekte,
 • c)Açık veya gizli bir gelir karşılığı yolcu veya mal taşınmasında,
 • d)Motorlu sporlarda(ralli,hız tayini,yarış,av sporları vs.)
 • e)Normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda(toprak  yol ve arazilerde)
 • f)Trafik Mevzuatınca belirlenen yolcu sayısının üzerinde yolcu,patlayıcı ve kimyevi maddelerin taşınmasında,
 • g)Alkol veya uyuşturucu maddelerin etkisi altında
 • Kiralayana ait araçlar şirket tarafından GPRS cihazı ile takip edilmekte olup,GPRS cihazına verilecek olan zararlar kiracı tarafından tazmin edilecektir.
 • Sözleşmenin kurulduğu anda kiracının geçerli ve an az 2 yıllık bir ehliyete sahip olması ve ehliyetin ibrazı zorunludur.Kiralayanın onayı olmaksızın kiracı 3.bir kişiye kullandıramaz.Bu durumda kiracı aracı kullanan kişilerin kimlik,adres ve ehliyet bilgilerini sözleşmeye kaydettirmeye ve bu kişilerin sözleşmenin tüm koşullarına uymalarını sağlamaya  mecburdur.Aracı kullanan kişiler sözleşmede imzaları olmasa dahi kiracı ie birlikte müşterek ve müteselsilen sorumludur.
 • Kiralanan araçla KTK uyarınca,zarar gören üçüncü  şahıslara karşı yasal poliçe sınırları kapsamında,her  araç için mecburi mesuliyet sigortası teminatı dahilinde kalmak şartıyla,sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarı da eklenir.Bu hadler dışında kalan sorumluluk ve kazaya karışan kişiler ile yakınlarının manevi tazminatı talepleri kiracıya ait olup,ölümlü veya yaramalı kazalarda kiracı tarafından karşılanacaktır.Kiralayan bu durumlarda aleyhine  açılan dava veya icra takibini kiracıya ihbar ve rücu hakkını saklı tutar.Kiracı aracın çalınmasından veya her türlü kaza sonucu uğrayacağı zarardan ve aracın kiralandığı yere getirilmesi için yapılacak olan masraflardan  sorumludur.Kiracının sigortadan yararlanabilmesi için,sözleşmede belirtilen hasar Muafiyeti bedelini ödemesi ve aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekmektedir.
 • a)Kiracı ve aracı kullanan yetkili sürücü,doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durumu yoksa,kaza yerinden gerekli güvenlik önlemlerini alarak,hasarlı araca her ne şekilde olursa olsun müdahale etmeyecek,ilgili kişi ve tanıkların isim ve adreslerini tespit edecek kazayı kiralayana ve en yakın emniyet birimlerine haber verecek.
 • b)Sorumluluk ve suçun takdiri yetkili makamlara ait olduğundan ifadesinde olayın oluş tarzını analtacak,peşinen suçu ve sorumluluğu kabullenmeyecek.
 • c)Kiracı kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamdan(Trafik polisi veya jandarma)almış olduğu trafik kazası tespit tutanağını,alkol raporu,şahit isim ve adreslerini en geç 48 saat içinde kiralayana ulaşacaktır.
 • d)Çalınma halinde derhal en yakın jandarma veya polis karakoluna ve kiralayana haber verecektir.Aksi hallerde kiracı otoda oluşan her türlü hasarı,yanması ve çalınması halinde araç bedelini olay tarihinden itibaren  7 gün içinde ödemeyi,ödemelerdeki gecikmelerde oranında gecikme zammı vermeyi kabul eder.Kiracı kaza halinde aracın tamiri için geçen sürenin ve çalınması halinde aracın bulunması için geçen sürenin kira bedelini itirazsız ödemek zorundadır.Aracın(yada karoserin) üst kısımlarında olan darbeler sonucu(Köprü,balkon,dal yada yukarı mesafede bulunan her nesne tarafından) ve yüzeysel çizik,sürtme sonucu meydana gelen hasarlar sigorta kapsamına girmeyip kiracı tarafından karşılanır.Lastik ve jant hasarı ,far ve cam kırıkları sigorta kapsamı dışındadır.Bu zararlara karşılık kira sözleşmesinin kurulduğu anda kiracının kredi kartına 1.000 TL'lik bloke konulacak olup,sigorta kapsamına girmeyen ve yukarıda belirtilen zararların herhangi biri gerçekleşip,45 günlük süre içinde zarar kiracı tarafından karşılanmazsa,bloke edilen bu miktardan temin edilecektir.
 • Kiracı bu sözleşmede belirtilen ikametgah adresinin doğruluğunu beyanla,bu adresteki herhangi bir değişikliği kiralayana derhal bildireceğini,aksi halde sözleşmede belirtilen adresine yapılacak gerek idari gerekse hukuki tebligatların geçerli sayılacağını ve tebliğ hususunda itirazda bulunmayacağını taahhüt eder.
 • Kiracı tarafından araçta taşınan veya bırakılan herhangi bir malın kaybından veya hasara uğramasından kiralayan sorumlu tutulamayacağıgibi,bu sebeple açılacak dava,şikayet  ve suçlamalardan ibra edilmiştir.
 • Kiralayan aracın üretimini yapan firma  olmadığından,aracın yada yedek parçalarının mekanik veya imalat hatası sonucu oluşan kaza veya herhangi bir başka nedenden dolayı gerçekleşen kayıp,zarar veya mağduriyetlerden sorumlu tutulamaz.
 • Kiralananın izni olmaksızın aracın yurt dışına çıkarılması yasaktır.
 • Aracın kullanımı sırasında düzenlenen trafik cezaları kiracıya aittir.Aracın trafikçe çekilmesi veya alıkonulması halinde geçen süre kira süresinden sayılır ve kira aşan kısmın ücreti kiracıdan ayrıca temin edilir.Kiracının kusuru olsun yada olmasın aracın yetkili makamlarca müsaderesi ve el konulması halinde geri alınması için yapılacak her türlü masraflar ile aracın geri alınamaması halinde raiç bedeli kiracı tarafından kiralayana nakden ve defaten ödenir.
 • Kiracı aracı şehir dışında trafik kurallarına uygun ve emniyetli bir şekilde park etmek zorundadır.
 • Kiracı,aracı kiralayana teslim anında  araca ait resmi belgeleri(Trafik-Tescil Belgesi-Plakalar-sigorta Belgesi)iade etmemesi halinde bunların teminine kadar geçen süreye ait kira bedelini ödeyeceği gibi,kayıp halinde yenilerinin alınması için yapılacak olan gideri ödemek zorundadır.
 • Kiralayan,kiracının sözleşmede belirtilen şartlardan herhangi birine uymaması halinde yasal yollara başvurmaya,tedbir veya hüküm alınmasına gerek kalmaksızın,aracını derhal geri alabilir,dilerse peşin verilen kira bedelini icar kaydedebilir.
 • Kiralayan bir sebeb göstermeksizin  ve tazminat  ödemeksizin sözleşmeyi dilediği zaman feshedebilir,uzatmaktan kaçınabilir.
 • Kiracı,sözleşmede belirtilen şahsı bilgilerinin kiralayanın dosyasında saklanmasına ve kiranın zamanında ödenmemesi,aracın zamanında teslim edilmemesi gibi sözleşmeye aykırı durumlarda adının kiralayanın listesinde yer almasına peşinen muvafakat eder.
 • Kiralayan ve kiracı her durumda,üçüncü kişilere karşı olan tazminat haklarının takibinde birbine gerekli kolaylıkları gösterip,hakları oranında birbirlerine vekaletname vermek ve dava hakları temlik etmek zorunda olup,yargılama giderleri bu oran dahilinde paylaşılır.
 • Kiracının sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması halinde,kiralayan önceden uyarıya gerek kalmaksızın aracı nerde olursa olsun geri alma yetkisine sahiptir.Bu sırada meydana gelecek hasar ve masrafları ödemeyi kiracı peşinen kabul eder.Aracın geri alınması sırasında araçta bulunan emtianın kaybından yada zarara uğramasından kiralayan zorumlu değildir.Ancak kiracının çıkarlarını korumak için her türlü önlem kiralayan tarafından alınacaktır.
 • Kiracı kira süresi içinde aracın yağını,suyunu ve lastik havalarını kontrol etmekle yükümlüdür.
 • Aracın normal kullanımı  ve eskimesi sonucu yapılan tamirat,yedek parça ve lastik değiştirme  masrafları kiralayana aittir.Normal kullanım harici ihmal ve hatalı kullanım sonucu (yağsız veya susuz kullanım,lastik yarılması,donma)yapılacak tamirat,parça ve lastik masrafları ile aracın işten kalma ücreti kiracıya aittir.Acil durumlarda gerekebilecek onarımlar,kiralayanın bürosuna gidilip onayı alınarak yaptırılır.Masrafları kiralayan adına aldığı fatura karşılığında kiracıya iade edilir.
 • Kira süresi boyunca OGS ve HGS kaçak geçiş cezaları kiracıya ait olup ödemek zorundadır.
 • Günlük yol limiti 300 Km'dir.Limit aşımında her 100 Km için 1/3 ücret alınır.
 • Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça,bu şartlardaki herhangi bir değişiklik veya ilave hükümsüzdür.
 • Kiracı ve kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri T.C. kanunlarına göre çözümlenecektir.

Kaution

Bargeld
Ja
Pre-Bereitstellung
Ja
Wechsel
Nein

Zahlungsmöglichkeiten

Bargeld
Ja
Kreditkarte
Ja
Ratenzahlung
Ja
Überweisung
Ja
Online Zahlung
Nein
Gazi Mah. Kemal Reis Cad. 33/C
Izmir Flughafen / Izmir
Gaziemir Akbank sokağı BAŞDAŞ'ın yanı İzotaş Otogar Karşısı Alsancak Engelliler okulu karşısı Narlıdere İtfaiye Karşısı

Gazi Mah. Kemal Reis Cad. 33/C
Izmir Flughafen / Izmir
Gaziemir Akbank sokağı BAŞDAŞ'ın yanı İzotaş Otogar Karşısı Alsancak Engelliler okulu karşısı Narlıdere İtfaiye Karşısı

Fiat / Egea
Aktie
Sec-Ka Car Rental
Modelljahr 2017
Getriebeart Manuell
Brennstoffart Diesel
Farbe Weiß
Anzahl der Türen 5
Sitzplätze 5
Min. Führerscheins 2 Jahr
Minimumalter des Fahrers 21
Begrenzte tägliche Km 250
Tagespreis 150 TL
Wochenpreis 115 TL
15 Tage Preis 104 TL
Monatlicher Preis 100 TL
Wochenende Preis 350 TL
ABS Ja
4x4 Nein
VIP-Service Nein
Panzerwagen Nein
Das Fahrzeug darf ins Ausland gebracht werden Nein
Zustand des Brennstofftanks Leer
Aktualisierungsdatum 19.01.2019
Firmenflotte
Innerstädtische Abgabeorte
Einwegmieten (Außerhalb der Stadt) Rückgabeorte
Keine Dienstleistung für eine einzige Richtung.
Autovermietung Kfz-Versicherung (CDW)
Obligatorische Versicherung Verkehr
Personenunfallversicherung (PAI)
Einzellebenversicherung
Haftpflichtversicherung für Dritte (TPL)
Einschließlich aller Steuern
Reifen-Glas-Scheinwerfer Vers. (TWH)
5 TL
Abgabe am Flughafen
110 TL
Abgabe am Busbahnhof
20 TL
Abgabe zur Adresse
20 TL
Zusätzliche Fahrer
15 TL
Baby/Kindersitz
3 TL
Navigation
5 TL
HGS (Autobahn Pass-System)
1 TL

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ KOŞULLARI

 • Kiralayan;mülkiyetinde bulunan aracı belirtilen koşullara uyması şartıyla,kiracıya önceden belirlenen süre için vermiştir.Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla,aracı hasarsız,faal vaziyette ve tüm belgeleri yedek lastiği ve avadanlıkları ile teslim aldığı,aksine bir anlaşmaya varılmadıysa sözleşmede belirtilen gün ve saatte aynı şekilde teslim aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir.
 • Bir günlük kira süresi 24 saat,haftalık ve aylık kira süresi ise 7 ve 30 gün üzerinden hesap edilir.Kiracı,geçerli fiyat tarifesindeki kira bedeli ile kiralama sırasında ortaya çıkabilecek ücretleri ve kanunen uygulanan vergileri ödemeyi kabul eder.kiracı kira bedelini sözleşmede öngörülen şekilde peşin olarak,nakden ve defaten ödeyecektir.Kiracı gecikmelerde ödenmeyen miktarlar üzerinden,yıllık vadeli mevzuata uygulanan en yüksek faizi ödemeyi itirazsız kabul ve taahhüt eder.Kira süresi en az 24 saat öncesinden haber verilerek,kiralayanın muvafakati ve uzatılacak kira süresine karşılık gelen kira bedeli firmamızın banka hesabına peşin olarak yatırılmak suretiyle uzatılabilecektir.Kiracı gecikmelerde 3 saate adar saatlik ücret,3 saati geçirdiğinde tam günlük ücret ödeyecektir.
 • Kiracı aracı aşağıdaki durumlarda kullanamyacağını kabul ve taahhüt eder.
 • a)T.C. kanunlarınca taşınması suç sayılan her türlü emtianın taşınması ve diğer kanuna aykırı işlerde,
 • b)Başka bir aracı veya römorkü çekmekte veya itmekte,
 • c)Açık veya gizli bir gelir karşılığı yolcu veya mal taşınmasında,
 • d)Motorlu sporlarda(ralli,hız tayini,yarış,av sporları vs.)
 • e)Normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda(toprak  yol ve arazilerde)
 • f)Trafik Mevzuatınca belirlenen yolcu sayısının üzerinde yolcu,patlayıcı ve kimyevi maddelerin taşınmasında,
 • g)Alkol veya uyuşturucu maddelerin etkisi altında
 • Kiralayana ait araçlar şirket tarafından GPRS cihazı ile takip edilmekte olup,GPRS cihazına verilecek olan zararlar kiracı tarafından tazmin edilecektir.
 • Sözleşmenin kurulduğu anda kiracının geçerli ve an az 2 yıllık bir ehliyete sahip olması ve ehliyetin ibrazı zorunludur.Kiralayanın onayı olmaksızın kiracı 3.bir kişiye kullandıramaz.Bu durumda kiracı aracı kullanan kişilerin kimlik,adres ve ehliyet bilgilerini sözleşmeye kaydettirmeye ve bu kişilerin sözleşmenin tüm koşullarına uymalarını sağlamaya  mecburdur.Aracı kullanan kişiler sözleşmede imzaları olmasa dahi kiracı ie birlikte müşterek ve müteselsilen sorumludur.
 • Kiralanan araçla KTK uyarınca,zarar gören üçüncü  şahıslara karşı yasal poliçe sınırları kapsamında,her  araç için mecburi mesuliyet sigortası teminatı dahilinde kalmak şartıyla,sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarı da eklenir.Bu hadler dışında kalan sorumluluk ve kazaya karışan kişiler ile yakınlarının manevi tazminatı talepleri kiracıya ait olup,ölümlü veya yaramalı kazalarda kiracı tarafından karşılanacaktır.Kiralayan bu durumlarda aleyhine  açılan dava veya icra takibini kiracıya ihbar ve rücu hakkını saklı tutar.Kiracı aracın çalınmasından veya her türlü kaza sonucu uğrayacağı zarardan ve aracın kiralandığı yere getirilmesi için yapılacak olan masraflardan  sorumludur.Kiracının sigortadan yararlanabilmesi için,sözleşmede belirtilen hasar Muafiyeti bedelini ödemesi ve aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekmektedir.
 • a)Kiracı ve aracı kullanan yetkili sürücü,doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durumu yoksa,kaza yerinden gerekli güvenlik önlemlerini alarak,hasarlı araca her ne şekilde olursa olsun müdahale etmeyecek,ilgili kişi ve tanıkların isim ve adreslerini tespit edecek kazayı kiralayana ve en yakın emniyet birimlerine haber verecek.
 • b)Sorumluluk ve suçun takdiri yetkili makamlara ait olduğundan ifadesinde olayın oluş tarzını analtacak,peşinen suçu ve sorumluluğu kabullenmeyecek.
 • c)Kiracı kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamdan(Trafik polisi veya jandarma)almış olduğu trafik kazası tespit tutanağını,alkol raporu,şahit isim ve adreslerini en geç 48 saat içinde kiralayana ulaşacaktır.
 • d)Çalınma halinde derhal en yakın jandarma veya polis karakoluna ve kiralayana haber verecektir.Aksi hallerde kiracı otoda oluşan her türlü hasarı,yanması ve çalınması halinde araç bedelini olay tarihinden itibaren  7 gün içinde ödemeyi,ödemelerdeki gecikmelerde oranında gecikme zammı vermeyi kabul eder.Kiracı kaza halinde aracın tamiri için geçen sürenin ve çalınması halinde aracın bulunması için geçen sürenin kira bedelini itirazsız ödemek zorundadır.Aracın(yada karoserin) üst kısımlarında olan darbeler sonucu(Köprü,balkon,dal yada yukarı mesafede bulunan her nesne tarafından) ve yüzeysel çizik,sürtme sonucu meydana gelen hasarlar sigorta kapsamına girmeyip kiracı tarafından karşılanır.Lastik ve jant hasarı ,far ve cam kırıkları sigorta kapsamı dışındadır.Bu zararlara karşılık kira sözleşmesinin kurulduğu anda kiracının kredi kartına 1.000 TL'lik bloke konulacak olup,sigorta kapsamına girmeyen ve yukarıda belirtilen zararların herhangi biri gerçekleşip,45 günlük süre içinde zarar kiracı tarafından karşılanmazsa,bloke edilen bu miktardan temin edilecektir.
 • Kiracı bu sözleşmede belirtilen ikametgah adresinin doğruluğunu beyanla,bu adresteki herhangi bir değişikliği kiralayana derhal bildireceğini,aksi halde sözleşmede belirtilen adresine yapılacak gerek idari gerekse hukuki tebligatların geçerli sayılacağını ve tebliğ hususunda itirazda bulunmayacağını taahhüt eder.
 • Kiracı tarafından araçta taşınan veya bırakılan herhangi bir malın kaybından veya hasara uğramasından kiralayan sorumlu tutulamayacağıgibi,bu sebeple açılacak dava,şikayet  ve suçlamalardan ibra edilmiştir.
 • Kiralayan aracın üretimini yapan firma  olmadığından,aracın yada yedek parçalarının mekanik veya imalat hatası sonucu oluşan kaza veya herhangi bir başka nedenden dolayı gerçekleşen kayıp,zarar veya mağduriyetlerden sorumlu tutulamaz.
 • Kiralananın izni olmaksızın aracın yurt dışına çıkarılması yasaktır.
 • Aracın kullanımı sırasında düzenlenen trafik cezaları kiracıya aittir.Aracın trafikçe çekilmesi veya alıkonulması halinde geçen süre kira süresinden sayılır ve kira aşan kısmın ücreti kiracıdan ayrıca temin edilir.Kiracının kusuru olsun yada olmasın aracın yetkili makamlarca müsaderesi ve el konulması halinde geri alınması için yapılacak her türlü masraflar ile aracın geri alınamaması halinde raiç bedeli kiracı tarafından kiralayana nakden ve defaten ödenir.
 • Kiracı aracı şehir dışında trafik kurallarına uygun ve emniyetli bir şekilde park etmek zorundadır.
 • Kiracı,aracı kiralayana teslim anında  araca ait resmi belgeleri(Trafik-Tescil Belgesi-Plakalar-sigorta Belgesi)iade etmemesi halinde bunların teminine kadar geçen süreye ait kira bedelini ödeyeceği gibi,kayıp halinde yenilerinin alınması için yapılacak olan gideri ödemek zorundadır.
 • Kiralayan,kiracının sözleşmede belirtilen şartlardan herhangi birine uymaması halinde yasal yollara başvurmaya,tedbir veya hüküm alınmasına gerek kalmaksızın,aracını derhal geri alabilir,dilerse peşin verilen kira bedelini icar kaydedebilir.
 • Kiralayan bir sebeb göstermeksizin  ve tazminat  ödemeksizin sözleşmeyi dilediği zaman feshedebilir,uzatmaktan kaçınabilir.
 • Kiracı,sözleşmede belirtilen şahsı bilgilerinin kiralayanın dosyasında saklanmasına ve kiranın zamanında ödenmemesi,aracın zamanında teslim edilmemesi gibi sözleşmeye aykırı durumlarda adının kiralayanın listesinde yer almasına peşinen muvafakat eder.
 • Kiralayan ve kiracı her durumda,üçüncü kişilere karşı olan tazminat haklarının takibinde birbine gerekli kolaylıkları gösterip,hakları oranında birbirlerine vekaletname vermek ve dava hakları temlik etmek zorunda olup,yargılama giderleri bu oran dahilinde paylaşılır.
 • Kiracının sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması halinde,kiralayan önceden uyarıya gerek kalmaksızın aracı nerde olursa olsun geri alma yetkisine sahiptir.Bu sırada meydana gelecek hasar ve masrafları ödemeyi kiracı peşinen kabul eder.Aracın geri alınması sırasında araçta bulunan emtianın kaybından yada zarara uğramasından kiralayan zorumlu değildir.Ancak kiracının çıkarlarını korumak için her türlü önlem kiralayan tarafından alınacaktır.
 • Kiracı kira süresi içinde aracın yağını,suyunu ve lastik havalarını kontrol etmekle yükümlüdür.
 • Aracın normal kullanımı  ve eskimesi sonucu yapılan tamirat,yedek parça ve lastik değiştirme  masrafları kiralayana aittir.Normal kullanım harici ihmal ve hatalı kullanım sonucu (yağsız veya susuz kullanım,lastik yarılması,donma)yapılacak tamirat,parça ve lastik masrafları ile aracın işten kalma ücreti kiracıya aittir.Acil durumlarda gerekebilecek onarımlar,kiralayanın bürosuna gidilip onayı alınarak yaptırılır.Masrafları kiralayan adına aldığı fatura karşılığında kiracıya iade edilir.
 • Kira süresi boyunca OGS ve HGS kaçak geçiş cezaları kiracıya ait olup ödemek zorundadır.
 • Günlük yol limiti 300 Km'dir.Limit aşımında her 100 Km için 1/3 ücret alınır.
 • Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça,bu şartlardaki herhangi bir değişiklik veya ilave hükümsüzdür.
 • Kiracı ve kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri T.C. kanunlarına göre çözümlenecektir.

Kaution

Bargeld
Ja
Pre-Bereitstellung
Ja
Wechsel
Nein

Zahlungsmöglichkeiten

Bargeld
Ja
Kreditkarte
Ja
Ratenzahlung
Ja
Überweisung
Ja
Online Zahlung
Nein